UUM e-com

Universiti Utara Malaysia Online Payment Portal

CONTACT LIST

Bursary Department

Telephone: 04-928 3200
Fax: 04-928 3299

Contact Person :
Pn. Siti Najiah Kamran
Penolong Bendahari
Telephone: 04-928 3212
Email: sitinajiah@uum.edu.my

Pn Norhashimah Hashim
Penolong Akauntan Kanan
Telephone: 04-928 3224
Email: shimah659@uum.edu.my

Pn Azaliza Aziz
Pembantu Tadbir
Telephone: 04-928 3263
Email: azaliza@uum.edu.my
 

Bank Islam Malaysia Berhad

Call Center: 603 26 900 900